ynetlogo

מתוך Ynet: הקלות הבלתי נסבלת של רשלנות במקרקעין

הקלות הבלתי נסבלת של רשלנות במקרקעין הביאה לכך שעורכי דין צעירים חסרי ניסיון ושכר טרחה צנחו ל-43% מכלל התביעות ברשלנות מקצועית נגד עורכי הדין בישראל, הם בתחום המקרקעין.
איך ולמה קורה שבמקום בו נמצאה הרבה פעילות עסקית במחזור כה גדול, קיבלה הרשלנות המקצועית מקום של כבוד.