ynetlogo

רוכשי דירה לא רשמו הערת אזהרה – הנושה זכתה

אח שחייב כספים לאחותו, במקום לשלם את חובו, ניסה להסתיר זאת – ונתבע. זה היה גורלו של אדם שמכר את זכויותיו בדירה לזוג קונים מבלי לרשום הערת אזהרה כמקובל – בניסיון למנוע מאחותו לגבות ממנו חוב. בערעור שהגישה האחות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, טען בא כוחה, עו"ד יורי ירום, כי הקונים והמוכרים פעלו במרמה והונאה,…