רוכשי דירות חדשות נתקלים לא אחת במציאות שבה בדירה שרכשו מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות מסוגים שונים. אותם רוכשים ששילמו ממיטב כספם, ולמרביתם מדובר בעסקה הגדולה ביותר בחייהם, מגלים לעיתים קרובות שהקבלנים מתנערים מאחריותם הבסיסית ונמנעים מחובתם לתקן את הדרוש ובמידת הצורך לפצות על הנזקים שנגרמו.

מדובר כמובן במפח נפש, כאשר החלום על דירה חדשה מתחלף באכזבה עמוקה. כדי שרוכוש דירה שנתקל במקרה מעין זה יוכל לעמוד על זכויותיו אל מול חברה קבלנית גדולה ולהגיע לתוצאה שבה זכויותיו הבסיסיות יכובדו, עליו להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בנושא.

במהלך השנים ייצג משרדנו רוכשי דירות רבים מחד ומאידך גם קבלנים ומוכרי דירות. אי לכך צבר משרדנו ניסיון רב מאוד בתחום, ובנוסף ראייה כוללת "משני צידי המתרס" המאפשרת הגעה לתוצאה משפטית אופטימלית עבור רכושי הדירות.

תביעות ליקוי בניה מסתמכות, בד"כ, על ההסכם שמכוחו נרכשה הדירה, ועל הוראותיו של חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973.

יש לשים לב שהוראותיו של חוק המכר הינן קוגנטיות – לא ניתן לגרוע מהתנאים הקבועים בו, גם אם הוראות הסכם מכר הירה קובע אחרת.

סעיף 4 לחוק העוסק במושג "אי התאמה" ("ליקויי בניה"), קובע כי דירה חייבת להימכר כאשר היא זהה (תואמת) למפרט ולתוכניות  שצורפו להסכם, לתקנים הרשמיים ולתקנות הבניה.

במסגרת החוק נקבעו  שתי תקופות עיקריות שבהן חלה אחריות של מוכר הדירה לאי התאמות שהתגלו בדירה – תקופת הבדק ותקופת האחריות.

החוק קובע תקופות זמן שונות של אחריות ביחס לליקויים מסוגים שונים. כאשר בתקופת הבדק נקודת המוצא שהליקוי שהתגלה הוא באחריות המוכר, והוא שנדרש להוכיח אחרת, אם הוא טוען לכך. בתקופת האחריות לעומת זאת, על הקונה מוטל נטל ההוכחה שהליקוי הינו באחריות המוכר.

נוסף נקבע בחוק גם המושג "אי התאמה יסודית", שביחס אליה חלה אחריות בדק ארוכה במיוחד (עד 20 שנה ממועד מסירת הדירה). "אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ובטיחותו" – מוגדרת כאי  התאמה יסודית בחוק.

עוד מהשירותים של משרדנו בתחום זה:

  • תביעות נגד יזמים וקבלנים בגין ליקויים בדירה חדשה
  • ייצוג נציגות הבניין בגין ליקויים ברכוש המשותף
  • תביעות כנגד קבלנים בגין איחורים במסירת החזקה
  • הגנה מפני תביעות הקבלן נגדכם ועוד

בנוסף, מציע משרדנו שירותי ייעוץ והכוונה לכל אורך ההליך – מתחילתו ועד סופו, לרבות ייעוץ ותכנוני מס בתחום עסקאות הנדל״ן, התחדשות עירונית ועוד.