עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין, שבמסגרתה מוכר בעל זכויות בקרקע חלק מזכויותיו לקבלן או ליזם, תמורת חלק בנכס שייבנה על חלקו במגרש – לרוב דירות או יחידות אחרות (משרדים, חנויות וכדומה).

לעסקאות קומבינציה יכולות להיות מספר יתרונות. בעל הקרקע אינו צריך לשאת בעלויות הבנייה. הקבלן נדרש לעלויות מימון נמוכות יותר וכמובן הקטנה אפשרית של עלויות המס בשל העובדה שלא נמכרות בעסקה כל הזכויות בקרקע.

לעסקאות מסוג זה ישנן גם חסרונות. בעל הקרקע יזכה לקבל את "פירות" העסקה רק לאחר זמן רב כשיסתיים הליך הבנייה על הקרקע (להבדיל מקבלת תמורה מידית במקרה של מכירת הקרקע). היזם יתקל במגבלות באפשרות למכירת הדירות/משרדים שיבנה לצדדים שלישיים עד לסיום הפרויקט ועוד.

לאור זאת, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ מתאים אפשר ישפוך אור על היתרונות והחסרונות בכל עסקה כזו לגופה, על מנת שהצדדים יוכלו לקבל החלטה מושכלת האם להתקשר בה ואם כן כיצד.

כמו כן ישנה חשיבות רבה לביצוע העסקה בהתאם לתכנון מס נכון ומדויק שיביא לידי ביטוי את היתרונות האפשריים בעסקה מסוג זה. יודגש, כי לאופן שבו ינוסח ההסכם תהיה השלכה מהותית ביותר לכך.