חשוב לשים לב לכך שישנו שוני מהותי בין עסקאות בנדל"ן למגורים לבין אלו בנדל"ן מסחרי. הדבר נכון הן ביחס לעסקאות רכישה/קנייה והן בנוגע לעסקאות שכירות. אי לכך עסקאות אלו מחייבות התייחסות משפטית שונה:

כך, עסקה בנדל"ן מסחרי שונה באופן מהותי בכל הנוגע להיבטי המיסוי הכרוכים בה ביחס לעסקה בנדל"ן למגורים. עיקר הפטורים ו/או ההקלות במס (שבח או רכישה) המוכרות בתחום הנדל"ן למגורים, אינן רלוונטיות לעסקאות בנדל"ן מסחרי.

כך שלפני חתימת הסכם יש לבצע תכנון מס קפדני ולבנות את מתווה העסקה הנכון ביותר, הן מבחינת אופן ההתקשרות וטיבה והן באשר למיהות המתקשר (חברה/פרטי וכו').

בנוסף, יש לוודא כמובן כי הנכס הרלוונטי מתאים למטרת השימוש המיועדת. האם השימוש מותר כלל, האם נדרשת הוצאת רשיון עסק, ואם כן במה הדבר כרוך והאם אפשרי כלל (בהקשר לכך ישנה חשיבות לבדיקה מקבילה של היתר הבנייה כאשר במקרה של חריגות ייתכן כי תמנע כלל האפשרות לקבלת רישיון הפעלת העסק).

כאשר מדובר בחוזים ביחס לנכסים המצויים במרכזים מסחריים וקניונים למיניהם, ישנה חשיבות רבה לבדיקת ההסכמים מול המערכת המנהלת את אותו מרכז מסחרי. בד"כ מדובר בחוזים "דרקוניים" המחייבים התייחסות קפדנית. יש לבחון האם נדרש להעביר נתח מההכנסות, האם ישנה דרישת מינימום למחזורים כספיים, שעות פעילות וכל דרישה אחרת.

כאשר מדובר במשרדים ו/או חניות ו/או נכסים מסחריים המצויים במבני משרדים או מרכזים מסחריים ישנו לא פעם פער מהותי בין השטח "ברוטו" של אותו נכס שעל פיו משולמים המיסים וההוצאות החלים עליו לבין השטח "נטו" שהוא השטח המוענק בפועל לשימוש.

סוגיות אלו מהוות, כמובן, רק את קצה הקרחון בכל הנודע לליווי משפטי של עסקה בנדל"ן מסחרי. לעורכי הדין במשרדינו ותק של 20 שנה  בטיפול בעסקאות מסוג זה על כל גווניהן וסוגיהן.

במהלך שנים אלו צברנו ניסיון רב מאוד בטיפול בתחום, ניסיון שיכול להוות את ההבדל בין הצלחה עסקית לכשלון עבור הלקוח.

אנחנו מחוייבים להצלחת עסקיהם של לקוחותינו ופועלים עימם כתף אל כתף עד להשגת היעדים.