למשרד עורכי דין ירום-לם ושות' ניסיון רב בליווי עסקאות בתחום ההתחדשות העירונית, לאחר שליווה עשרות פרויקטים מעין אלו במרוצת השנים, הן בפרויקטים של תמ"א 38 והן בפרויקטים של פינוי בינוי.

פרויקטים בתחום זה הינם מורכבים ביותר, כך שאין להמעיט שלניסיון ישנה חשיבות ניכרת שאין להמעיט בערכה.  

 

השירותים שמציע משרדנו בתחום זה:

 

  • ליווי יזמים לכל אורך הפרויקט – משלב איתור הפרויקט, המו"מ עם בעלי הזכויות בקרקע, דרך עריכת כל הבדיקות הראשוניות הנדרשות, התקשרות עם בעלי זכויות, ליווי משפטי בהתנהלות מול גורמי התכנון, ליווי משפטי בהליכי קבלת המימון הבנקאי ו/או החוץ בנקאי, טיפול מול רשויות המס ומשרדי הממשלה, מכירת הדירות החדשות ועד לרישום הזכויות בספרי רשם המקרקעין.

ליווי דיירים לכל אורך הפרויקט- משלב מינוי נציגות הדיירים, איתור ובחירת החברה שתבצע את הפרויקט, ניהול מכרז קבלנים במידת הצורך, ניהול מו"מ ביחס להסכם ההתקשרות, מינוי מפקח מטעם הדיירים וליווי המו"מ בנוגע לתמורות, המפרט הטכני והתוכניות, חתימת הסכם ההתקשרות, ליווי הדיירים במהלך כל שלבי הפרויקט, עד למסירת הדירות החדשות לידיהם או השלמת הפרויקט (בהתאם לסוג הפרויקט) ורישום הבניין החדש או התוספות שבוצעו בבניין (בהתאם לסוג הפרויקט) בספרי מרשם המקרקעין.