רוכשי דירה לא רשמו הערת אזהרה – הנושה זכתה

מיקומך כאן